Grafisk Design

 

Design är en färskvara. Varje tid har sina färger, sina uttryck och sitt formspråk. Känslighet och nytänkande är nyckelord, med enkelhet och tidlöshet som riktmärken.

 

Examen från Konstfackskolan. Stor erfarenhet av grafisk formgivning.
Formger grafiska profilprogram, trycksaker, tidningar/tidskrifter, utställningar, presentationer, hemsidor med mera. Skribent och fotograf. Från idé till färdigt original.

 

 

Våra tjänster

Calderon Design är ett dotterbolag till Calderon & Partners.

Calderon & Partners bistår utmed hela kedjan i informations- och kommunikationsprocessen, från utarbetande av verksamhetsidé och strategi, till utformning och genomförande av olika kommunikations- och informationsinsatser.

 

Calderon & Partners genomför alla normalt förekommande tjänster i samband med reklam- och informationsarbete. Massmediakontakter, evenemang, utställningar, multimediaproduktioner etc.

 

 

 

 

Calderon Design © 2015 • Lillängen 14, 622 61 Visby • +46 (0)705 27 11 00 • info@calderon.se

Reklambyrå, Gotland, Visby, CALDERON  &  PARTNERS, reklam, marknadsrådgivning, pr, kommunikation, strategi, design, grafisk form, AD, original, produktion, projektledning, information, massmediakontakter, marknadsföring, marknadsundersökningar, pr-byrå